Історія існування

В зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС і відсутністю в Україні наукової установи, яка б займалась питаннями сільськогосподарської радіології, наказом Голови Держагропрому СРСР від 03.06.86 року  в Києві було створено Українську філію Всесоюзного НДІ сільськогосподарської радіології. В 1991 році, по клопотанню РМ УРСР Державною комісією по продовольству та закупівлях РМ СРСР на базі філії було створено Український НДІ сільськогосподарської радіології (УкрНДІСГР).

 

В перші роки після аварії суттєву частину діяльності інституту займали практичні роботи, пов'язані безпосередньо з ліквідацією наслідків аварії та виконанням оперативних завдань Держагропрому і Мінсільгосппроду. Співробітниками УкрНДІСГР разом з установами-співвиконавцями проведені у великому обсязі практичні роботи по оцінці радіологічної ситуації в різних зонах і областях сільськогосподарського  виробництва, в тому числі шляхом проведення експедиційних робіт, відбору та аналізу десятків тисяч зразків ґрунту, рослинності, продукції тваринництва, узагальнення одержаних результатів. В той період були розроблені: експрес - метод оцінки радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь, що дозволив в найкоротші строки обстежити всю територію України, провести картування забруднення сільгоспугідь і вивести з використання найбільш забруднені ділянки; програма перепрофілювання господарств, розташованих на забрудненій території; методика дезактивації присадибних ділянок; радіологічний паспорт сільськогосподарського підприємства. Проводилась радіаційна експертиза кормів, експортної сільгосппродукції. Завдяки вагомому внеску розробок фахівців інституту радіологічну ситуацію в сільськогосподарському виробництві України у 1990 р. вдалося стабілізувати.

Праці інституту широко відомі за межами України, наукові співробітники періодично виступають з доповідями на міжнародних та національних конференціях, виконують проекти за програмами співробітництва між КЄС і СНД, в рамках франко-німецької ініціативи, з УНТЦ та з низкою провідних європейських інститутів.

 

За після аварійний період вченими інституту опубліковано понад 650 наукових праць, з них більше 100 методик, рекомендацій, пропозицій по організації ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених радіоактивними речовинами, якими керуються структурні підрозділи Міністерства аграрної політики України, працівники радіологічних служб на рівні областей, районів, господарств. Розроблено концепцію ведення сільськогосподарського виробництва на забрудненій території України на період до 2010 року, програми реабілітації вилучених з землекористування територій і т.д. Для найбільш критичних населених пунктів розроблені технічні проекти, які гарантують одержання продукції, що відповідає діючим вимогам.