Основними напрямками науково-дослідних робіт інституту є: